Wat is een conceptaanvraag? 

Om te weten of het mogelijk is om een vergunning te krijgen is het verstandig om eerst een conceptaanvraag of vooroverleg in te dienen. Door de schetsen te laten beoordelen bij desbetreffende gemeente kunnen onnodige “dure” aanpassingen worden voorkomen in het vervolgtraject.

Hierbij wordt het plan getoetst aan de welstandseisen en wordt beoordeeld of aan het plan medewerking kan worden verleend als het plan in strijd is met het bestemmingsplan. Wanneer een positief advies binnen is kan worden gestart met het uitwerken van de schetsen om vervolgens de omgevingsvergunning aan te vragen. Wil je weten wat er voor de officiële aanvraag nodig is, kijk dan even hier.

Wat wordt er gevraagd?

De tekeningen set die wordt gevraagd voor een conceptaanvraag is minder uitgebreid dan de officiële aanvraag. Toch is het handig om schetsontwerp zo nauwkeurig en compleet mogelijk aan te leveren zodat deze beter kan worden beoordeeld. 

De aan te leveren stukken bevatten is alle gevallen de volgende informatie:
- Een duidelijke situatietekening, 1:500 of 1:1000.
- Plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden van de huidige en de gewenste situatie, 1:100.
- Maatvoering en materialisatie van het gewenste ontwerp.
- Foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing.

Hoe lang duurt het?

De doorlooptijd van een concept aanvraag heeft geen uiterste datum. Toch streven de meeste gemeenten om binnen 8 weken de aanvraag te beantwoorden. 

Wat zijn de kosten?

De kosten die gemeente hier voor in rekening brengt worden ook wel leges genoemd. Hoe vele je hier voor betaald is bij elke gemeente verschillend en kan daardoor behoorlijk uiteenlopen. Sommige gemeentes verrekenen de kosten van het vooroverleg of conceptaanvraag met de kosten van de uiteindelijk omgevingsvergunning.

× Kunnen we je helpen?