Wat heb ik allemaal nodig voor een
omgevingsvergunning?

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. De gemeente gaat de veranderingen van de woning toetsen aan de hand van o.m. het bouwbesluit, het bestemmingsplan en de welstandsnota. Samengevat wordt hierin omgeschreven wat er wel en niet mag op de projectlocatie en of de uitstraling of architectuur van het ontwerp past binnen de kaders die een gemeente stelt. Maar welke gegevens moeten er nu allemaal aangeleverd worden voor een omgevingsvergunning zo dat dit getoetst kan worden?

Bouwtekeningen.

Aan de hand van bouwtekeningen gaat de gemeente toetsen of er voldaan is aan o.m. de max. hoogte van het nieuw te bouwen bouwwerk, de afmetingen, materialisatie en hoe het esthetisch in de omgeving past. Het is daarom belangrijk dat zowel de bestaande situatie als de nieuwe situatie als technische tekening wordt aangeleverd. Hierdoor kan er goed getoetst worden wat het verschil is tussen de huidige situatie en de nieuwe met de gewenste toevoeging.

De aan te leveren tekeningen set bevatten is alle gevallen de volgende informatie:
- Situatietekening, bestaand en nieuw (schaal 1:500 of 1:100)
- Plattegrond(en), bestaand en nieuw (schaal 1:50 of 1:100)
- Gevelaanzicht(en), bestaand en nieuw (schaal 1:50 of 1:100)
- Doorsnede(n), bestaand en nieuw (schaal 1:50 of 1:100)
- Beeldbepalende Detailtekening(en) (schaal 1:2, 1:5 of 1:10)

Constructieberekeningen.

Een niet te missen onderdeel is de constructie van het bouwwerk. Zonder dit onderdeel kan het ontwerp niet bestaan. De constructieberekeningen worden gemaakt door een constructeur, aan de hand van de bouwtekeningen wordt er bepaald hoeveel belasting er op de dragende delen komt te staan.  Op basis daarvan berekent hij hoe sterk of hoe dik het te gebruiken materiaal moet worden. De berekeningen in combinatie met eventuele constructietekeningen is dus een belangrijk onderdeel van het aan te leveren rapport.

De volgende onderdelen kunnen in het rapport komen te staan, uiteraard afhankelijk van het type verbouwing:
- Constructie van het dak (betonnen dak, stalen dak of houden balklaag)
- Constructie van wanden
- Stalen of betonnen liggers en kolommen
- Lateien en geveldragers
- Fundering en kelderconstructie
- Palenplan (sondering*)

Sondering.

Voor de bouw van een nieuwe aanbouw of uitbouw vraagt de gemeente vaak niet alleen om een de constructieve berekening, maar ook om gegevens over de grond, waarop de aanbouw komt te staan. Door een sonderingsonderzoek wordt duidelijk hoe de bodem is opgebouwd en waar de zandlagen zich precies bevinden. Door deze informatie over de vastheid van de grond kan het draagvermogen van bodem worden bepaald. Naast dat de gemeente om deze gegevens vraagt kan het ook zijn dat de constructeur deze nodig heeft voor het berekenen van de constructie van jouw uitbouw. In sommige gevallen zitten deze gegevens bij de archieftekeningen of zijn er al eerdere sonderingen uitgevoerd in een geringe straal van jou woning. Is dit niet geval dan zal een geotechnisch bedrijf een bodemonderzoek bij jouw moeten uitvoeren. 

Bouwbesluitberekeningen.

Naast de constructieberekeningen worden vaak nog meer berekeningen gevraagd. Met de zogenaamde bouwbesluit berekeningen moet worden aangetoond dat het bouwwerk aan bepaalde eisen uit het Bouwbesluit voldoet. Het gaat in veel gevallen om:

- Verblijfsgebied en Verblijfsruimten (GBO -VG - 55%) (NEN2580).
- Daglichttoetreding (NEN2057). Hiermee wordt berekend of er voldoende daglichtintreding is.
- Ventilatie (NEN1087). Hiermee wordt berekend of er voldoende wordt geventileerd.
- Spuivoorziening (NEN1087). 

Project kosten.

Wanneer de aanvraag via het digitale loket wordt ingevuld vraagt de gemeente om de geschatte projectkosten. Het gaat hier bij om de ruwbouw kosten. Wat zijn ruwbouw kosten? Lees dat hier. In overleg bepalen we samen welke kosten we hier voor gaan invullen. De projectkosten worden bij veel gemeenten gebruikt om de leges te bepalen. Dit zijn kosten die aan de gemeente worden betaald om een aanvraag van een omgevingsvergunning in behandeling te nemen. Elke gemeente heeft hier zijn eigen tarieven voor, maar vaak ligt dit bedrag tussen de 2 en 3 procent van de projectkosten ex. btw. 

Foto's

Goede foto's van de gevels van zowel de eigen woning als de aangrenzende woningen en het straatbeeld zorgen voor een verduidelijking van de huidige situatie. Het is daarom altijd verstandig om deze mee te sturen met rapport tijdens het indienen van de vergunningsaanvraag.

Zoals je ziet komt er veel bij kijken. Wij Spijkerkoppen nemen dit proces graag uit handen zodat je maar één aanspreekpunt hebt en de gehele proces soepel verloopt. 
× Kunnen we je helpen?